5 zásadních chyb při koupi pozemku

Chystáte se na koupi pozemku? Pročtěte si 5 základních chyb, které Vám mohou připravit v budoucnu nepříjemné překvapení. Také Vám poradím, jak se daným chybám účinně vyhnout a na co si dát při koupi pozemku pozor.

1.Výběr lokality

V první řadě špatný výběr lokality. Pozemek pro stavbu domu kupujete s dlouhodobou vyhlídkou.  Předem si promyslete zda potřebujete mít blízko lékaře, školu či práci a jak je to s dopravou do většího města. Nemyslete krátkozrace. Vezměte v úvahu i  Vaši situaci za 10 nebo 20 let, kdy se Váš životní styl může částečně změnit. Prověřte nebo si nechte prověřit i přírodní podmínky lokality – radonovou zátěž v území nebo riziko povodní. Veškeré tyto nepříznivé jevy generují rizika a finančně nákladná opatření.

Rada: Udělejte si pečlivý průzkum zda vybraná lokalita vyhovuje Vašemu životnímu stylu i včetně dlouhodobé perspektivy. Prověřte si  přírodní podmínky lokality.

2.Sousední parcely a stavební záměry v lokalitě

S výběrem lokality souvisí i sousedské vztahy. Velkou chybou bývá podcenění sousedských vztahů především tedy těch, kteří přímo sousedí s Vaším pozemkem. Pamatujte, že právě oni se budou vyjadřovat ke stavebním záměrům na Vašem pozemku, ať již půjde o stavbu domu nebo jen plotu, či  bazénu. Zároveň si prověřte stavební záměry v lokalitě a blízkém okolí, které se zde budou v budoucnu uskutečňovat. Předejdete tak případnému rozčarování, že v blízkosti Vašeho domu vyrostla čistička odpadních vod, protihlukový val nebo rušná komunikace.

Rada: Pokud je to možné osobně se poptejte se v lokalitě na sousedské vztahy a případně na problémové majitele. Prověřte si  budoucí stavební záměry v lokalitě.

3.Vlastnická práva k pozemku, zástavy a exekuce

Velkou chybou, která Vás může připravit o peníze,  je neprověření si vlastnických práv  a jiných zápisů v katastru nemovitostí. Problémem bývá, že  zájemci o o koupi pozemku si dostatečně neprověří vlastníka  a vlastnické  vztahy kupované nemovitosti.Stává se tedy, že na pozemku váznou bankovní zástavy, nebo je součástí společného jmění manželů. Častým problémem je také, že pozemek je  zatížen věcným břemenem, o kterém Vám vlastník jaksi zapomněl říct.

Rada: Zkontrolujte si vlastnická práva k pozemku včetně zápisů o věcných břemenech. Zkontrolujte aktuální řízení, zda pozemek není dotčen změnou právního vztahu.

4. Vymezení ploch a regulativy v rámci územní plánu obce

Častou chybou kupujících je také, že věří realitním makléřům ohledně jejich tvrzení, že se jedná o stavební pozemek a kupují ho tak s cenou převyšující reálnou hodnotu. Následně po koupi zjišťují, že si se stavbou domu budou muset např. velice dlouho počkat nebo že svůj stavební záměr nemohou realizovat v takovém rozsahu jak zamýšleli. V nejhorším případě, bohužel se nejedná o výjimky, jim stavební úřad nedá souhlas s umístěním stavby, protože je v rozporu s územním plánem. Častou realitou bývá, že součástí pozemku je pásmo veřejné zeleně nebo ochranné pásmo, které Vás následně velice limituje při umisťování stavby.

Rada: Nevěřte realitním makléřům a jejich tvrzení. Jedná se o obchodníky, kteří se snaží prodat nemovitost, kterou mají v nabídce, aby získali provizi z uzavřeného obchodu.

Prověřte si předem jak je daný pozemek vymezen v územním plánu. Zda se na Vašem pozemku nenacházejí např. plochy zeleně nebo ochranná pásma. V tomto směru je vždy lepší využít služeb profesionála, který se vyzná ve stavebním právu a rozumí problematice územních plánů a regulativů.

5.Stavební uzávěry

Poslední chybou, která opět souvisí s problematikou územního plánování je přehlédnutí přímé či nepřímé stavební uzávěry lokality. Není neobvyklé, že i když je v územním plánu schválen daný pozemek jako stavební, není možné na něm v dohledné době začít stavět. Důvodem zpravidla bývá nějaká podmínka obsažená v dokumentu územního plánu např. etapizace, podmíněná výstavba v jiné lokalitě nebo nevyřešené katastrální hranice obcí apod. V tomto bodě neexistuje obecná rada, která by platila pro všechny případy. Často se jedná o velice složitou problematiku, kde je nutné prověřit více aspektů a možná rizika.

Rada: V tomto bodě je lepší, pokud sami nemáte znalosti územní problematiky a stavebního práva, přenechat komplexní prověření odborníkovi. 

 

Chcete zjistit více o komplexním prověření Vašeho pozemku? Napište mi.

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

 

 

Comments are closed.