Státní fond rozvoje bydlení – dotace v roce 2016

I přes aktuálně některé velmi výhodné nabídky komerčních institucí na financování vlastního bydlení či opravy bytu nebo domu,  není vždy úplně jednoduché přiměřený úvěr získat. Zvláště v případě, že se jedná např. o byt pro mladé lidi nebo o dům se zvláštním určením. Pojďme se tedy společně podívat jaké jiné možnosti aktuálně nabízí Státní fond rozvoje bydlení pro rok 2016 jehož hlavním cílem je  podpora investic do bydlení.

Pro mladé lidi

Program 150 – Program na podporu bydlení  je určen pro  mladé lidi do 36 let věku a je určen na opravy a modernizaci vlastního bytu nebo domu. V tomto programu je možné čerpat  úvěr do výše 150.000 Kč na 10 let s fixní úrokovou  sazbou 2 % p.a.   Finanční podporu lze čerpat na opravy bytu či domu, jeho úpravy a modernizaci, ale také na opravu pláště budovy, domovní přípojky nebo interiérové vybavení, linky či vestavných spotřebičů. Podmínkou získání úvěru je zajištění 1 ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem 10 000,- Kč.

Aktuální stav programu nalezte zde.

 

Pro osoby stižené živelnou pohromou

Program Živel – Tento program je poskytován majitelům bytů a domů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Jedná se o situace, kdy Váš dům byl poničen např. přívalovým deštěm, extrémně silným větrem nebo mimořádně intenzivní bouřkou spojenou s krupobitím. Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů.

 

Pro vlastníky bytových domů

Program Panel 2013+ – Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů a je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Dotaci lze čerpat na zateplení domu, na výměnu oken nebo na zřízení plynové kotelny v domě. Lze dosáhnout i velice zajímavého úvěru s výhodnou  úrokovou  sazbou 0,75 % p.a. při splatnosti úvěru do 10let. 

Aktuální stav programu nalezte zde.

Program Výstavby – Jedná se o program na výstavbu nájemních bytů, jehož cílem je podpořit novou výstavbu nájemních bytů určenou především pro vymezenou skupiny obyvatel, ale také umožnit přestavbu nebo rekonstrukci stávajících objektů formou nízkoúročených úvěrů. Tento program zahrnoval například i stavební úpravy stávajícího velkého bytu, díky kterým vznikne alespoň jeden další nájemní byt. Smyslem tohoto programu  je pomoci zajistiti dostupnost malometrážních bytů. Výše úrokové sazby je 2% p.a. v případě realizace nájemních bytů pro vymezené skupiny obyvatel (např. pro seniory, zdravotně či sociálně ohrožené skupiny). Podmínkou je udržitelnost projektu podle nařízení vlády minimálně 10 let.

Aktuální stav programu nalezte zde.

 

Pro obce

Program Pro obce – Program je určen pro výstavbu a modernizaci bytového fondu v majetku obce, přičemž  podpora je poskytována ve formě úvěru s garantovaným úrokem  3% p. a. s maximální splatnost úvěru  10 let. Úvěr lze čerpat například na připojení k veřejným sítím technického vybavení, opravu pláště budovy, výměnu oken ale také i na pořízení a instalace solárních panelů.

 

Aktuálně ukončené programy

Program JESSICA – Program nabízel  nízkoúročené dlouhodobé úvěry na revitalizaci a rozvoj znevýhodněných městských zón. Tento program byl určen všem vlastníkům bytových domů, bez rozdílu právní subjektivity. Přičemž jednou z podmínek bylo že, žadatel úvěru nesmí změnit způsob užívání bytového domu po dobu nejméně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy. Aktuálně tento program vyčerpal částku alokovanou na období 2013–2015 a se závěrem roku 2015 se chystá se na své ukončení.

 

Informace jsou převzaty ze stránek Státního fondu rozvoje bydlení, aktuální stav k prosinci 2015.

Categories: Finance

Leave a Reply