PENB při pronájmu – změna od ledna 2016

Při pronájmu budov se od ledna 2016 pro majitele budov mění povinnosti v oblasti energeticky úsporných standardů. Zásadní změnou je to, že průkaz energetické náročnosti budov (PENB) musí být předán i při pronájmu bytu. Doposud se tato povinnost týkala pouze pronájmu celých domů. Od ledna 2016 je nově tato povinnost zavedena i pro vlastníky jednotlivých bytů.

Jaké máme jako vlastník bytu povinnosti

Podle § 7a odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění účinném před i po 1. 7. 2015 jsou vlastník budovy nebo jednotky a SVJ společenství vlastníků jednotek povinni

a) zajistit zpracování průkazu ENB

  1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  2. při pronájmu budovy,
  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
  2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

Ucelenou částí budovy je dle definice podle zákona podlaží, byt, nebytový prostor nebo jiná část budovy určená k samostatnému užívání – § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 406/2000 Sb. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Každý pronajímatel tedy musí od společenství vlastníků jednotek (SVJ) průkaz získat, jinak se vystavuje sankci. Možné pokutě se vystavuje i realitní kancelář, která byt inzeruje bez PENB . Podle platného zákona musí i ta zřetelně uvést u inzerátu na byt energetickou třídu. V případě, že jí pronajímatel průkaz nepředá, musí vystavit nejhorší třídu G.

Výjimka z povinnosti

Jediná možná výjimka je  podle § 7a odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2015 náskledující „průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.“

Categories: Pronájem

Leave a Reply