Trvalé bydliště

Mailboxes

Pokud jste již jako majitelé bytu absolvovali několik rozhovorů s potenciálními zájemci o pronájem, určitě jste narazili na téma souhlasu či případně nesouhlasu s trvalým pobytem. Toto téma je často velice diskutováno a v zásadě je spojené s řadou mýtů a polopravd.

Trvalý pobyt neboli bydliště
A mohu si k vám nahlásit trvalé bydliště? To je zpravidla jedna z otázek, na kterou se vás nájemce dříve či později zeptá. Důvody mohou být různé a není třeba hned za tím hledat nějakou boudu na majitele bytu. Na začátku je nutno říci, že trvalý pobyt je pouze evidenční údaj, který nezakládá dané osobě žádná práva k bytu, ať již majetková nebo právo k užívání. Naopak pro nájemce může znamenat velké plus, protože s trvalým pobytem si může zažádat o řadu výhod, které by mu jinak v daném místě nenáleželi jako je  například parkovací karta,  sociální příspěvky,  ale i volební právo apod.

Dobře tedy, ale stejně si nepřeji, aby nájemce si u mne zřídil trvalý pobyt a já  měl později problémy např. s exekutory. I to může byt velice častá obava zvláště v případě, že pronajímáme plně vybavený byt. Ale to je právě ten omyl. Spousta majitelů bytů nebo domů, se totiž mylně domnívá, že mohou budoucímu nájemci zřízení trvalého pobytu ve svém bytě, či domě smluvně zakázat . Pravda je taková, že nájemce nám tuto skutečnost nahlásit ani nemusí a ke zřízení mu úplně stačí aby se na ohlašovně prokázal právem nemovitost užívat – tedy nájemní smlouvou. Toto právo mu dává zákon o evidenci osob. Trochu jiná situace nastává pokud byt není v osobním, ale družstevním vlastnictví. Vzhledem k tomu, že nejsme vlastníkem bytu, ale pouze podílníkem v družstvu,  žádáme o povolení majitele,  tedy družstvo.

Jak tedy zjistím, kdo je u mne v bytě přihlášen k trvalému pobytu a jak mu tento trvalý pobyt  mohu zrušit, když už zde nebydlí? V případě, že si nejsme jisti, kdo všechno má v našem bytě zřízen trvalý pobyt, máme právo jako majitel nemovitosti se obrátit na příslušnou ohlašovnu, aby nám tuto skutečnost sdělila. A následně podat návrh na zrušení, ke kterému bude třeba doložit, že dotyčný již nemá užívací právo k vašemu bytu – tím může být dohoda o ukončení nájemní smlouvy, předávací protokol o zpětném předání bytu nebo čestné prohlášení. Následně místní úřad o celé záležitosti rozhodne ve správním řízení.

Vlastní zkušenost
Osobně při pronajímaní nevidím problém se zřízením trvalého bydliště v místě. Doporučuji ale nepodcenit předávací protokol, ve kterém je specifikováno, co je váš majetek včetně vybavení. Můžete tak předejít nemilým komplikacím při dokazování o vyjmutí vašeho majetku z případné exekuce. A hlavně především po ukončení nájmu si zkontrolujte, kdo je u vás hlášen. Návrh na zrušeni je opravdu pouze malá formalita, která vás ochrání od případných problémů v budoucnu.

Leave a Reply